راه حل های هوشمندانه بانکی


از بانک مورد نظر خود به صورت غیر حضوری نوبت بگیرید و سر وقت به بانک مراجعه کنید
ویژگی ها

ما باا استفاده بهینه از فناوری مشکلات بانکی شمارا حل میکنیم

مشاهده بانک ها بر روی نقشه

نزدیکترین بانک هارا بر اساس شعب روی نقشه پیدا کنید

نوبت خود را در صف پیگیری کنید

هر لحظه نوبت خود را در صف مشاهده کنید

انصراف از نوبت

اگر کسی از صف انصراف داد شما اعلانش را دریافت میکنید

تکنولوژی ها


سرعت سیستم

مشاهده بانک ها

دریافت نوبت از بانک

فرخوان نوبت بعدیتیم ما

تیم ما از دانشجوهای مشتاق برنامه نویسی و تکنولوژی هست که میخواهند به مردم خدمت برسانند

mtd

محمد تقی داعی زاده(MTD)

CEO,CTO
rezaduty

رضا وظیفه (rezaduty)

COO,CTO