مشخصات دستگاه

اندازه و نوع بنده دستگاه

پارامتر توضیحات
طول ۳۰
عرض ۱۰
ارتفاع ۷
جنس بدنه آهن
‍رنگ الکترواستاتیک

قطعات به کار رفته در دستگاه

توضیحات تعداد
led ۴
دکمه ۴
دکمه فشاری ۱
برچسب ۸
‍بلند گو ۱
پایه ۴
../images/front.JPG ../images/front-left.JPG ../images/left.JPG ../images/right.JPG ../images/back.JPG ../images/top.JPG ../images/top-door.JPG ../images/main.JPG ../images/main-door.JPG