مستندات

بی شک امروزه با گسترش تکنولوژی و کامپیوتر ها در راستای پیشبرد اهداف گوناگون استفاده میشود همچنین بانک ها پ موسسات مالی در دوره از تاریخ نقشی پیش از پیش در جامعه دارند

https://atyno.com/wp-content/uploads/2016/05/banking-in-Pakistan.jpg

معمولا برای انجام گوناگون و سازماندهی افراد از صف استفاده میشود

بانک ها نیز از این قاعده مستثنی نیستند

این برنامه به شما در صرفه جویی وقت و هزینه در دریافت هر جه سریع تر نوبت کمک میکند

راه اندازی

رابط کاربری - ربات

دستگاه شبیه ساز نوبت دهی غیر حضوری